Feb 022013
 

Tinnitus (fantoomgeluiden voor de wetenschapper) en hyperacusis (geluiden van buiten komen vervormd en versterkt aan) is maar een rare ziekte. Veel mensen hebben er last van. De meesten kunnen doen en laten wat ze willen. Maar voor een bepaalde groep is het echt een ramp. Als ik tegen bekenden zeg dat mijn vrouw al een poos ziek is, krijg ik wel eens de vraag of het levensbedreigend is. Tsja, dan zeg ik wel eens dat ze in de beginperiode soms het liefst het raam uit wilde springen of onder een auto lopen. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die echt een einde aan het leven hebben gemaakt. Zo zie je maar dat het woord levensbedreigend wel degelijk van toepassing kan zijn.

Sorry, the comment form is closed at this time.