Therapie

Apr 202013
 

Tijdens mijn opleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO zei een docent: “De ontmoeting met je cliënt is de beste basis voor genezing, maar omdat wij die ontmoeting niet kunnen forceren hebben we methoden en technieken“.
Volgens C.R. Rogers (1902-1987), één van de grondleggers van de humanistische psychologie, kun je met jouw blik de ander oordelen, veroordelen en hem tot object maken. Je kunt echter die ander met jouw blik ook opwekken tot menszijn. De manier van werken van Rogers was gebaseerd op gelijkwaardigheid van mens tot mens.
Door zijn aanpak werden een aantal z.g. ongeneeslijke psychiatrische patiënten wonder boven wonder genezen.

Natuurlijk baarde zijn manier van werken opzien en keken psychiaters en psychologen zijn manier van werken af en maakten er een methode of techniek van. In een aantal gevallen werkte dat, maar in veel gevallen niet. Al tijdens zijn leven, en ook daarna, werd Rogers bekritiseerd wat betreft zijn wetenschappelijke methode en de effectiviteit van zijn therapeutische benadering. Veel therapeuten maakten van zijn manier van werken een verpakking zonder inhoud. Geen wonder dat dat niet werkte.

Mar 082013
 

Zoals ik al schreef was mijn leven in 2009 veranderd in een nachtmerrie. Bij de huisarts kreeg ik informatie mee over een training bij Rivierduinen in Leidschendam. Ik was toen zo ziek dat het toen niet mogelijk was om de informatie te lezen, laat staan naar Leidschendam te gaan. Alles in mijn hoofd deed pijn. Ik had er al moeite mee om een gesprek te voeren. Ik lag in een geïmproviseerd bed in een grote stoel in de huiskamer. Vaak was ik zo ziek dat ik niet naast de stoel kon staan. Toen het iets beter ging heb ik de informatie gelezen. De therapie zou alleen helpen als de deelnemers “de valse hoop op genezing zouden opgeven”. Omdat de hoop op genezing mij de eerste maanden in leven heeft gehouden, was dat voor mij geen optie. Ik zag dat de therapie veel elementen bevatte uit de Rationeel Emotieve Therapie (RET), ontwikkeld door Albert Ellis. Die therapie is erop gebaseerd om irrationele gedachten te leren vervangen door rationele gedachten. Dat kan heel helpend zijn, b.v. als je ten onrechte denkt dat je een dodelijke ziekte onder de leden hebt.
Toen ik later op Internet meer informatie zocht, zag ik tot mijn grote verbazing dat er  therapeuten zijn die er blijkbaar geen moeite mee hebben om aan tinnituspatiënten te leren om rationele gedachten te leren vervangen door irrationele gedachten: Verbeeld je dat je aan het strand ligt en jouw tinnitus is het ruizen van de zee. Misschien werkt dat voor een aantal mensen, maar als jouw tinnitus in niets lijkt op het ruizen van de zee maar meer op een oorverdovende tsunami die elk geluid in jouw omgeving overspoelt en overstemt, dan ben je bezig om jezelf iets wijs te maken.
Ik hoorde van iemand dat hij zijn tinnitus moest knuffelen. Betekent dat: O, wat houd ik van mijn tinnitus. Hij is mijn grote liefde en zal mij niet gauw verlaten. Hoewel, hij heeft dat toch al 2 keer gedaan. Ook kan ik gelukkig niet meer op vakantie. Reken uit, hoeveel geld ik kan uitsparen in deze crisistijd. Ik kan niet meer uit eten en niet meer een dagje uit. Tel uit je winst!!!

Ik begrijp dat therapieën in veel situaties helpend kunnen zijn, maar soms schieten ze hun doel voorbij. Mensen met erge tinnitus en hyperacusis zijn meestal niet eens in staat om zo’n therapie te volgen.

Het lijkt me beter te erkennen dat tinnitus een stoorzender in je leven is. Dat is de werkelijkheid en daar moet je het mee doen en proberen om er ondanks dat toch iets van te maken. Ik heb in mijn leven een aantal therapieën gevolgd en heb nu absoluut geen zin meer om gestresst te raken door irrationeel psychologisch geneuzel. Mijn tinnitus is met 75% afgenomen. Ik denk niet dat ik dat bereikt zou hebben als ik de z.g. valse hoop op genezing had opgegeven.

Feb 202013
 

Mijn vrouw wil beter worden en dat wil ik ook. Gelukkig heeft ze door vroegere studies en werkzaamheden veel kennis van de z.g. alternatieve behandelmethoden en we houden scherp in de gaten welke nieuwe inzichten er komen op diverse terreinen. Ze heeft al diverse therapieën gevolgd. Ze zal daar misschien later zelf meer over schrijven. We vinden het belangrijk dat elke therapeut voldoende tijd krijgt om zijn/haar behandelmethode toe te passen.

Een aantal behandelaars beloofden veel, maar boden weinig of niets. Dat is wel teleurstellend, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Gelukkig vonden we ook  therapieën die wel verbetering hebben gegeven sinds 2009. We zijn er helaas nog niet, maar gelukkig is het leven een stuk leefbaarder geworden.
We weten natuurlijk ook wel dat wat voor de één werkt, niet voor een ander hoeft te werken.
Een variant op “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” is “Resultaten bij een ander bieden geen garantie voor verbetering bij jou”.
Iedereen moet zelf op zoek.