Meten

Feb 212013
 

Via het eerder beschreven Tinnitus-Dagboek wordt dagelijks bijgehouden hoe het met de tinnitus gaat. Naast dit dagboek heb ik ook nog een Tinnitus-Geluidsmeter m.b.v. het Microsoft Excel programma gemaakt. Mijn vrouw heeft de geluiden, die ze allemaal in haar hoofd heeft, benoemd of omschreven en elk half jaar gaat ze beoordelen hoe ze die geluiden ervaart of dat ze misschien zelfs weg zijn. Er kunnen natuurlijk ook geluiden bijkomen. Per geluid kent ze op een schaal van 0 t/m 10 geluidspunten toe. Bij de punten horen ook kleuren.

Tinnitus-Geluidsmeter_Schaalverdeling

De punten van zo’n meetmoment worden opgeteld en zo kunnen we de verschillende meetmomenten met elkaar vergelijken. Je kunt zien of je er op voor- of achteruit bent gegaan. Des te minder geluidspunten des te beter.

We weten natuurlijk wel dat zo’n meting subjectief is, maar als je jouw eigen systeem consequent hanteert is er niets mis mee. Sterker nog: je hebt er heel veel aan en je hoort minder vaak van de professionele meters “Je moet er mee leren leven”. Je hebt je eigen persoonlijk meetinstrument. Je moet je aantal punten ook niet gaan vergelijken met de punten van een ander persoon, want iedereen beleeft/beoordeelt zijn tinnitus anders.

Voor mensen die ook nog hyperacusis hebben heb ik ook nog de algemene Hyperacusis-Geluidsmeter gemaakt. Het is een variant op de Tinnitus-Geluidsmeter, maar omdat je bij hyperacusis de geluiden van buiten vervormd en versterkt binnen krijgt, kun je afzonderlijk meten.

Mijn vrouw heeft de Tinnitus-Geluidsmeter inmiddels zo’n 4 jaar bijgehouden. De grafieken lopen bij haar gelukkig nog steeds in een lichte neergaande lijn. De geluiden van 2009 zijn inmiddels met zo’n 75% afgenomen.

Meer informatie over de gratis Tinnitus-Geluidsmeter en Hyperacusis-Geluidsmeter en hoe ze gedownload kunnen worden is te vinden via de pagina Software.

Een ander hulpmiddel op de “Software” pagina is het Tinnitus-Dagboek.

Feb 212013
 

Omdat al snel duidelijk werd dat de reguliere medische wereld niet echt iets te bieden had, zat er niets anders op dan ons eigen plan te maken. Om een eventuele vooruitgang te kunnen constateren, hebben we een eigen meetsysteem opgezet. In 2009 was de toestand van mijn vrouw rampzalig, dus een hopelijke vooruitgang zou zeker ook psychologisch goed kunnen werken. Een achteruitgang zou nog kunnen, maar de kans daarop was minder groot, omdat de situatie onhoudbaar was. Ik heb toen een Tinnitus-Dagboek m.b.v. het Microsoft Excel programma opgezet waarin mijn vrouw dagelijks haar situatie in een paar regels kon beschrijven. Verder kon ze op een gemakkelijke manier met kleuren werken voor de beoordeling van de nachten en dagen. De kleuren voor de beoordeling van de nacht en dag waren: rood (slecht), geel (matig), groen (hanteerbaar), blauw (“goed”) en roze (stil).

Tinnitus-Dagboek_Vb_Model

In het dagboek worden automatisch punten toegekend aan de kleuren van de nachten en dagen en deze worden per week in een grafisch jaaroverzicht getoond. Zowel vooruitgang als achteruitgang zijn te zien. Zo’n jaargrafiek hebben wij de Tinnituswelzijnsmeter genoemd. Het bijhouden van het dagboek neemt dagelijks een paar minuten in beslag.

Ze heeft dit Tinnitus-dagboek inmiddels zo’n 4 jaar bijgehouden en zij is nog steeds erg blij dat ze dit doet. Via de grafieken, die bij haar gelukkig nog steeds in een lichte opgaande lijn lopen, en de beschrijvingen kan ze gemakkelijk nagaan of bepaalde situaties eerder zijn voorgekomen.

Omdat we zelf erg tevreden zijn over het gebruik van het Tinnitus-Dagboek, heb ik besloten er een algemene versie van te maken en het op deze website aan te bieden aan mensen die ook tinnitus hebben. Meer informatie over dit gratis Tinnitus-Dagboek en hoe het gedownload kan worden is te vinden via de pagina Software.

Andere hulpmiddelen via de “Software” pagina zijn: Tinnitus-Geluidsmeter en Hyperacusis-Geluidsmeter.