Forum

Jan 162013
 

Als je pas tinnitus en/of hyperacusis hebt “gekregen”, misschien in een ernstige of zelfs rampzalige vorm, probeer je natuurlijk via de huisarts een oplossing voor het probleem te vinden. Al snel merk je dat de huisarts eigenlijk geen oplossing te bieden heeft. Je mag al van “geluk” spreken als je de diagnose krijgt van tinnitus en/of hyperacusis. Dan begint het zoeken op internet. Je vindt inmiddels erg veel websites met veel informatie en allerlei mogelijke en onmogelijke behandelingen. Daarnaast kun je op sommige sites zelf vragen stellen en actief meepraten.

Een belangrijke site is die van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en het bijbehorende Tinnitus en Hyperacusis forum. Ik ben daar al een aantal jaren lezend lid van. Hoewel ik zelf ook een beetje tinnitus heb, ervaar ik het niet als een ernstig probleem. Mijn vrouw had het zo erg, dat ze de ellende van anderen niet wilde lezen, ook niet op het forum. Bovendien had ze de fut niet om er mee bezig te zijn. Ik ben dus lid en ik volg dagelijks de ontwikkelingen op het forum en daarbuiten. Ik vertel de dingen waarvan ik weet dat ze haar interesseren. Bovendien doe ik dat op het juiste tijdstip. Ik heb grote bewondering voor de met name de “vaste kern” van mensen die zich, ondanks hun eigen problemen, enorm inzetten om nieuwkomers op te vangen, een “luisterend oor” hebben en van informatie voorzien. Eigen ervaringen komen daarbij zeer goed van pas.

Een andere belangrijke site was de “blog van Sel”. Hij bood ook gelegenheid om je verhaal kwijt te kunnen, vragen te stellen en antwoorden van lotgenoten te ontvangen.

Mede door wat ik allemaal op internet heb gelezen en geleerd, aangevuld met de ervaringen thuis, zal ik als “ervaringsdeskundige” over de diverse aspecten van tinnitus en hyperacusis gaan schrijven

 Posted by at 14:08  Tagged with: