Bijsluiter

Mar 102013
 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is bezorgd. Bij Lareb zijn al meer dan 700 meldingen van bijwerkingen van de Diane-35 pil gemeld. Het CBG noemt dit “zorgelijk” en vraagt zich  af of het systeem van medicijnbewaking wel goed functioneert.

Ik denk dat het computersysteem van Lareb goed functioneert, maar wat doe je vervolgens met de inhoudelijke meldingen. En waarom laten we al die medicijnen toe met die lange bijsluiters (13 pagina’s voor Diane-35), waarin staat wanneer je het niet moet gebruiken en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Waarom moeten we het vanzelfsprekend vinden dat alle medicijnen zoveel nare bijwerkingen hebben?

Jan 252013
 

Toen bij ons thuis in 2009 de Tinnitus en Hyperacusis in alle hevigheid toesloeg, kregen we een artikel in handen van Mevr. C.J. Sleeboom-Van Raaij. Het was in december 2002 gepubliceerd in het NTMA magazine Nr 110 van de NVMA en had als titel “De psychische gevolgen van Tinnitus en Hyperacusis”. Daar hadden we ook volop mee te maken en het was geen pretje. In het artikel stond dat van het anti-epilepticum clonazepam “enige werking is gesignaleerd bij tinnitus”. Clonazepam is het werkzame bestandsdeel van Rivotril. Ook Prof. Dr. Dirk de Ridder schreef in zijn Antwerpse periode het middel aan verschillende tinnitus patiënten voor.

Op internet zijn veel reacties te lezen waarin allerelei bijwerkingen worden genoemd en het valt niet mee om er zonder problemen van af te komen.

In de 18-pagina’s lange bijsluiter van Roche van januari 2014 staat dat Rivotril (epileptische) aanvallen voorkomt. Je moet rekening houden met het ontstaan van gewenning, afhankelijkheid en psychische stoornissen. Een klein aantal mensen heeft zelfs gedachten gehad aan zelfbeschadiging of zelfmoord. Er is anderhalve pagina besteed aan het opsommen van mogelijke bijwerkingen.

Als je de uitdrukking dat “enige werking bij tinnitus is gesignaleerd” moet afzetten tegen veel mogelijk onheil uit de bijsluiter, dan vraag ik me af: is het middel niet erger dan de kwaal? Maar wellicht is er voortschrijdend inzicht.