Jun 272013
 

Winkelwagens maken nogal herrie. De meest gebruikte stalen wagentjes zo’n 64 dB (decibel) en kunststof wagentjes 61 dB. Omdat het een logaritmische schaal is, betekent dit dat de stalen wagentjes ongeveer tweemaal zoveel lawaai maken. De PVDA en Groenlinks in Eindhoven willen in ruil voor zondagopenstelling van de supermarkten, dat de stalen wagentjes worden vervangen door kunststof wagentjes. Dit lijkt wel op een heel moderne invulling van de zondagrust waar je zelfs de hele week van kunt genieten.

Nu zou het ook heel nobel zijn van deze partijen als ze het geluidsniveau bij popconcerten en disco’s wat aan banden leggen. Daar kunnen de bezoekers nogal eens gehoorschade oplopen. Steeds meer jongeren melden oorsuizen en dan is het met de (zondags)rust gedaan.

Sorry, the comment form is closed at this time.