Jan 262013
 

Als je tinnitus en misschien ook nog hyperacusis hebt, ga je het reguliere medische circuit in. Zodra de huisarts, KNO-arts en andere specialisten je niet (meer) kunnen helpen, wordt vaak gezegd: “Je moet er maar mee leren leven”. Dat betekent dat zij niets hebben om je te helpen. Alles wat nog gedaan kan worden is hopelijk een beetje verlichting geven. Maar ja, je komt op het spreekuur en wilt natuurlijk niet zonder “iets” vertrekken. Daarom wordt er misschien toch nog iets geprobeerd en daar heb je wel/niet baat bij. Voor de behandelend arts is dit natuurlijk ook niet gemakkelijk en na 10 minuten komt de volgende patiënt (hopelijk niet met tinnitus).

Het is wellicht beter zelf het initiatief in handen te nemen en na te gaan of er geen andere (vaak alternatieve) mogelijkheden zijn. Ik wil hierbij niet suggereren dat je daar DE oplossing vindt, maar wellicht kun je therapieën ontdekken die misschien toch een steentje bijdragen aan verlichting en misschien zelfs aan herstel. Je moet positieve vooruitzichten proberen te creëren, niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet blijven vechten voor een beter leven. Laat je niet ontmoedigen door fatalistische uitspraken dat het toch niet beter wordt. Er moeten stappen in de richting van een “aangenamer/leefbaarder leven” gemaakt worden. Dus op de uitspraak van “Je moet er mee leren leven” zeg je “Je kunt me wat!”. Ermee leren leven werkt alleen maar als je alles geprobeerd hebt en dat je eigen beslissing is.

Sorry, the comment form is closed at this time.