May 182013
 

Het Europees comité voor geneesmiddelenbewaking PRAC heeft 17 mei 2013 laten weten dat artsen de Diane-35 pil (zie ook 10 maart 2013), ondanks de risico’s, mogen blijven voorschrijven. Ze moeten vrouwen wel goed voorlichten over de risico’s en de symptomen daarvan.
Mogelijke bijwerkingen van de pil zoals trombose en longembolie kunnen tot de dood leiden. Het Europees comité lijkt meer voor geneesmiddelenbewaking te zijn dan voor patiëntbewaking.
Nu begrijp ik de naam van het comité ook beter.
Als niet-arts mag ik er natuurlijk ook iets over zeggen.

Sorry, the comment form is closed at this time.