Dec 102013
 

Vanmorgen naar Sanquin geweest om voor de 50ste keer bloed te geven. Het was tevens de laatste keer want over een maand hoop ik 70 jaar te worden. Dan ben ik ineens te oud om bloed te geven. Tijdens mij laatste gang langs de welkomstbaliemevrouw, de vingerprikmevrouw en de bloedafnamemevrouw kreeg ik de volgende antwoorden op de vraag waarom die leeftijdsgrens bij 70 jaar ligt:

  • Er worden dan minder bloedlichaampjes aangemaakt.
  • Het is voor je eigen bescherming.
  • Sommige ouderen die niet meer zouden moeten/mogen komen, komen toch (heel gewetensvol).
  • Leeftijdsgrens al eens verhoogd van 65 naar 70 jaar.
  • Het is gewoon een regel waar ik me aan moet houden.

Nu vind ik bovengenoemde argumenten niet ijzersterk. Ook www.sanquin.nl helpt me niet verder. Ik zou eerder een argument verwachten dat het bloed vaak te vervuild is door allerlei chemische middelen (medicijnen).
Het liefst zou ik een stop op het bloedgeven zien die goed onderbouwd is. Dat hoeft niet de 70-jarige leeftijd te zijn.

Ik heb overigens heel snel bloed gegeven. Het leek wel een eindsprint. Eind goed, al goed.
Daarna kreeg ik een doekje voor/tegen het bloeden, een kaart met lieve woorden van het personeel en een doos lekkere chocolaadjes.

Sanquin50x

 Posted by at 20:53
Dec 092013
 

De GGD in Zuidoost-Brabant heeft onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen van 65-plus. Op de vraag of de ouderen hulp willen om iets aan de eenzaamheid te doen antwoordt 80% van de ouderen dat ze niet eenzaam zijn. Maar ja … er zijn nog meer vragen en dan blijkt uit die antwoorden dat bijna de helft van de ouderen objectief gezien toch matig tot ernstig eenzaam is.
Als ik zoiets lees dan denk ik dat objectief eenzaam misschien wel opgedrongen eenzaamheid is.┬áJe maakt het “probleem” groter dan het is. De volgende stap is waarschijnlijk dat deze objectieve eenzaamheid in al haar facetten moet worden bestreden. Daar is geld voor nodig. Dat geld is er niet en het “probleem” zal nog groter worden.
Ik houd me toch maar vast aan de ouderen waarvan 80% zegt “ik ben niet eenzaam”.

 Posted by at 07:18